пакет от мечти, съчетаващ най-доброто от техните очаквания и нашите способности.