За клиентите – собственици на апартаменти, фирмата осигурява целогодишна поддръжка на общите части и предлага следпродажбено управление на закупения имот, ако желае.

Всички собственици получават следните услуги като част от курортна или изгодна среда:

 • 24 часа охрана и видеонаблюдение на всички общи части
 • Селективен запис само за собствениците
 • Поддръжка на всички зелени площи и целия парк в курорта
 • Поддържане на всички басейни и водни съоръжения в курорта
 • Осветление, почистване и цялостна поддръжка на всички общи части
 • Събиране и обезвреждане на всички отпадъци от курорта
 • Поддържане на всички инсталации, преди те да достигнат свойствата на собствениците, напр. ток, вода, телевизор, интернет и др.
 • Уреждане на разходи за общи части, напр. ток, вода, интернет и др
 • Поддръжка на всякакви други комунални уреди, напр. асансьори и други
 • Решаване на всякакви дефекти или проблеми, които могат да възникнат в общите помещения и инсталации
 • Административни, информационни и туристически услуги